Biblioteka Narodowa

18.10.2018

Biblioteka Narodowa została utworzona 24 lutego 1928 r. rozporządzeniem prezydenta Ignacego Mościckiego. Powstawała w zasadzie od podstaw, choć nie była pierwszą tego rodzaju instytucją na ziemiach polskich. Wcześniej, od 8 sierpnia 1747 r., istniała biblioteka ufundowana przez braci Andrzeja i Józefa Załuskich (mieściła się w warszawskim pałacu Daniłowiczowskim), przejęta później przez państwo, przemianowana na Bibliotekę Rzeczypospolitej Załuskich i pełniąca rolę biblioteki narodowej.

Bibliotekę Załuskich zamknięto w 1795 r. w wyniku represji po insurekcji kościuszkowskiej, a jej zbiory wywieziono do Rosji i włączono do zasobu Carskiej Biblioteki Publicznej. 

Inicjatorem wznowienia działalności Biblioteki Narodowej był Stefan Demby – on też został w 1934 r. jej pierwszym dyrektorem. Pierwszą siedzibą BN był wybudowany wówczas gmach warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej. Pięć lat później zbiory specjalne przeniesiono do pałacu Potockich przy Krakowskim Przedmieściu. W chwili wybuchu II wojny światowej w bibliotece znajdowało się ok. 770 tys. obiektów (książek, rękopisów i jednostek graficznych). W wyniku wojny zniszczeniu uległo ok. 40 proc. zasobów, w tym niemal wszystkie zbiory specjalne, spalone przez Niemców celowo po Powstaniu Warszawskim. 

Działalność BN wznowiono po wojnie, jeszcze w 1945 r. Nową siedzibę na Polu Mokotowskim wybudowano w latach 1962–1976 według projektu Stanisława Fijałkowskiego.
 

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL