Polska po 1989 roku

15.05.2017

J. Sagatowska: rola Senatu w polityce polonijnej "ciekawym tematem" w pracach nad nową konstytucją

Uregulowanie roli Senatu jako koordynatora polityki polonijnej to może być ciekawy temat, kiedy będą prowadzone prace nad nową konstytucją - powiedziała w poniedziałek szefowa senackiej komisji spraw emigracji i łączności z Polakami za granicą Janina Sagatowska (PiS).

W wystąpieniu na posiedzeniu komisji Sagatowska mówiła, że przekonanie, że "to Senat Rzeczpospolitej powinien być koordynatorem polityki państwa w sprawach opieki nad Polonią i Polakami za granicą" wyrazili w czasie kwietniowego posiedzenia członkowie Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy marszałku Senatu. Jak dodała, chodzi o to, aby polityka polonijna "była spójna dla wszystkich instytucji".

Zwróciła uwagę, że rola Senatu jako koordynatora polityki polonijnej nie jest obecnie zapisana ani w konstytucji, ani w innych ustawach. "Chociażby w ustawie o działach administracji państwowej, w której to MSZ jest jakby koordynatorem tej polityki. My cały czas (...) powołujemy się na tradycję, a to jest za mało" - wskazała przewodnicząca komisji.

"To też - ja myślę, to już taka myśl przy tym temacie moja rzucona - będzie ciekawy temat, jak będą prace nad nową konstytucją, bo tu nie ma zapisanej roli Senatu" - dodała.

Sagatowska zaznaczyła, że postulat przyznania roli koordynacyjnej Senatowi ma "olbrzymie wsparcie ze strony Polonii".

Senator Jan Żaryn (PiS) ocenił, że uznanie senatorów przez Polonijną Radę Konsultacyjną za "zdolnych do kreowania polityki polonijnej" to raczej wyzwanie, a nie "klepanie po ramieniu". Apelował, by zorganizować spotkanie poświęcone priorytetom oraz strategii państwa polskiego wobec Polonii i Polaków na Wschodzie. Senator zaznaczył, że polityka ta nie powinna ograniczać się do "kwestii bardzo ważnej, jaką jest przekazywanie pieniędzy".

O podjęciu - na spotkaniu z udziałem marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, członków Polonijnej Rady Konsultacyjnej oraz przedstawicieli: Kancelarii Prezydenta, MEN, MSZ i ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego - "wstępnego ustalenia", iż to Senat będzie koordynował działania państwa dotyczące Polonii, informował pod koniec kwietnia szef kancelarii Senatu Jakub Kowalski.

Senat sprawował pieczę nad Polonią od 1989 r.; w 2012 r. pieniądze z budżetu na współpracę z Polakami za granicą przekazano Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Obecnie środki te znów znajdują się w dyspozycji izby wyższej parlamentu. (PAP)

msom/ mok/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL