Religia

21.10.2019

Kard. Nycz: musimy zacząć przygotowania do uroczystości beatyfikacji kard. Wyszyńskiego

Warszawa, 14.06.1979. Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński podczas uroczystości Bożego Ciała na Krakowskim Przedmieściu. PAP/T. Gzell Warszawa, 14.06.1979. Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński podczas uroczystości Bożego Ciała na Krakowskim Przedmieściu. PAP/T. Gzell

Musimy zacząć się przygotowywać do przeżycia tej uroczystości, jeszcze bliższego przypomnienia sobie i poznania osoby kard. Stefana Wyszyńskiego – powiedział kard. Kazimierz Nycz na poniedziałkowym briefingu po ogłoszeniu daty i miejsca beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia.

Dodał, że wiele instytucji, w tym też media, mają wielką pracę do spełnienia. Dodał, że bogactwo materiałów radiowych i telewizyjnych poświęconych kardynałowi sprawia, że ich wykorzystanie w ciągu siedmiu miesięcy (do 7 czerwca 2020 r.) może nam przybliżyć osobę Sługi Bożego Prymasa Tysiąclecia.

"To jest potrzebne, żeby go poznać, naśladować i przez jego wstawiennictwo modlić się do Pana Boga. I to mamy do zrobienia wszyscy, tj. wszystkie diecezje w Polsce, ponieważ kard. Wyszyński był prymasem Polski" – podkre­ślił kard. Nycz.

Zaznaczył, że są diecezje szczególnie bliskie kard. Wyszyńskiemu, jak: Warszawa, Łowicz, Gniezno, Łomża, a są także miejsca, z którymi był związany na dobre i złe, tj. Stoczek Warmiński, Komańcza w Bieszczadach. "To są te miejsca, które warto poznać w przededniu beatyfikacji, a w ten sposób zbliżyć się do osoby kard. Wyszyńskiego" – dodał kard. Nycz.

CZYTAJ TAKŻE

Kard. Nycz poinformował, że od listopada zostaną podjęte dwie inicjatywy, które mają przybliżyć osobę kard. Wyszyńskiego: jedna natury popularno-naukowej, przybliżająca nauczanie kard. Wyszyńskiego, a druga bardziej modlitewna. W każdy trzeci czwartek miesiąca w Domu Arcybiskupów Warszawskich o godz. 17.00 będzie organizowana konferencja "Myśląc z Wyszyńskim". Nawiązując do tematu konferencji, metropolita warszawski powiedział: "Chcemy się zmobilizować nie tylko, żeby opowiedzieć historię Wyszyńskiego, ale żeby pokazać aktualność jego nauczania".

28 dnia każdego miesiąca, czyli w dniu śmierci kard. Wyszyńskiego (28 maja 1981 r.), w katedrze warszawskiej będzie odprawiana msza św., do której sprawowania będą zapraszani biskupi z różnych diecezji. Po każdej mszy św. będzie półgodzinny wykład o kard. Wyszyńskim.

W Domu Arcybiskupów Warszawskich zaprezentowano też logo beatyfikacyjne. Zostało ono wypracowane przez zespół kreatywny portalu Stacja7, a wykonała je grafik Agnieszka Kozioł. Logo przedstawia mały krzyż otoczony złotą aureolą i faksymile podpisu prymasa Wyszyńskiego.

"W tym znaku krzyża wyraża się cała jego droga życiowa, cierpienie i śmierć. Złota aureola jest natomiast symbolem zmartwychwstania i świętości" – powiedziała Kozioł. Dodała, że celowo został wykorzystany w logo odręczny podpis Prymasa Tysiąclecia, którym sygnował podpisywane przez siebie dokumenty. Założeniem projektu było połączenie nowoczesności z rysem postaci kard. Stefana Wyszyńskiego. "Chcieliśmy, aby logo cechowała prostota i elegancja" – podkreśliła.

Kard. Stefan Wyszyński zostanie beatyfikowany 7 czerwca 2020 r. w Warszawie na pl. Piłsudskiego. Jego beatyfikacji dokona papieski wysłannik, prefekt Kongregacji ds. Kanonizacyjnych kard. Giovanni Angelo Becciu – poinformował w poniedziałek kard. Kazimierz Nycz.

3 października papież Franciszek zatwierdził dekret otwierający drogę do beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia. Wcześniej też informowano, że niewytłumaczalne z medycznego punktu widzenia uzdrowienie dotyczy 19-latki ze Szczecina, która w 1988 r. zachorowała na nowotwór tarczycy i nie dawano jej szans na przeżycie. Wtedy grupa sióstr zakonnych i innych osób rozpoczęła modlitwy o uzdrowienie za wstawiennictwem prymasa Stefana Wyszyńskiego. Uzdrowienie nastąpiło nagle i zostało uznane za trwałe.

CZYTAJ TAKŻE

Proces beatyfikacyjny Prymasa Tysiąclecia trwał 30 lat. Rozpoczął się w 1989 r., czyli osiem lat po jego śmierci. W styczniu br. komisja lekarzy w watykańskiej kongregacji zatwierdziła dokumentację dotyczącą cudu. Następnie dekret zaakceptowała komisja teologów. Ostatnim etapem była niedawna aprobata komisji kardynałów i biskupów.

W Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych toczyło się też osobne postępowanie kanoniczne, zakończone w grudniu 2017 r. wydaniem dekretu o heroiczności cnót Prymasa Tysiąclecia, podpisanego przez papieża. Dekret rozpoczyna się od słów z listu św. Jana Pawła II do kard. Wyszyńskiego z 30 października 1979 r.

"Zawsze byłem przekonany o tym, że Duch Święty powołał Waszą Eminencję w wyjątkowym momencie dziejów ojczyzny i Kościoła – i to nie tylko Kościoła w Polsce, ale także i w całym świecie. Patrzyłem na to trudne, ale jakże błogosławione wezwanie od czasów mojej młodości – i dziękowałem za nie Bogu, jako za łaskę szczególną dla Kościoła i Polski" – napisał polski papież.

Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli nad Bugiem. W 1920 r. wstąpił do seminarium duchownego we Włocławku. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1924 r. Objął wówczas wikariat przy katedrze włocławskiej, był też redaktorem naczelnym dziennika diecezjalnego.

Następnie zaczął studiować prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1929 r. uzyskał dyplom doktora prawa kanonicznego. Osiem lat później został członkiem Rady Społecznej przy Prymasie Polski – Auguście Hlondzie.

W latach niemieckiej okupacji na polecenie władz diecezji ukrywał się. Prowadził konspiracyjną akcję oświatową, pełnił obowiązki kapelana Armii Krajowej.

Po wojnie powrócił do Włocławka. W 1946 r. został mianowany biskupem lubelskim, a dwa lata później – arcybiskupem gnieźnieńsko-warszawskim i prymasem Polski.

Gdy papież Pius XII mianował go kardynałem w 1953 r., prymas Wyszyński nie mógł pojechać do Watykanu na konsystorz z powodu nasilających się prześladowań Kościoła w Polsce.

Aresztowany został we wrześniu 1953 r. Więziony był w kilku miejscach, m.in. w Rywałdzie, Stoczku Warmińskim i w Komańczy. Wolność odzyskał w październiku 1956 r. i wrócił do Warszawy.

Kard. Wyszyński był inicjatorem Wielkiej Nowenny, czyli dziewięcioletniego programu odnowy moralnej narodu polskiego od 1957 do 1966 r., czyli tysiąclecia chrztu Polski. Brał udział w przygotowaniach i obradach Soboru Watykańskiego II. Zainaugurował zarazem czuwania soborowe w Polsce w intencji obrad.

W jego biografii podkreśla się, że w obliczu konfliktów społecznych stawał w obronie praw człowieka i narodu.

We wrześniu 1978 r. pojechał z delegacją polskich biskupów do Niemiec, co było realizacją idei polsko-niemieckiego pojednania i przebaczenia.

Po wyborze 16 października 1978 r. Jan Paweł II zwrócił się do prymasa Stefana Wyszyńskiego ze słowami: "Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, gdyby nie było Twojej wiary, Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła".

Prymas Wyszyński zmarł po ciężkiej chorobie 28 maja 1981 r. (PAP)

Autor: Stanisław Karnacewicz

skz/ joz/

 

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL