Polska po 1989 roku

05.04.2018

Komitet Społeczny RM pozytywnie zarekomendował projekt nowelizacji ustawy o kombatantach

Komitet Społeczny Rady Ministrów pozytywnie zarekomendował projekt nowelizacji ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Posiedzenie pod przewodnictwem wicepremier Beaty Szydło odbyło się w czwartek.

Podczas posiedzenia szczegóły projektu nowelizacji przedstawili minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska i szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan J. Kasprzyk.

"Ponad 80 tysięcy – tylu kombatantów, inwalidów wojennych, osób deportowanych do pracy przymusowej w czasie II wojny światowej, żołnierzy zmuszanych do niewolniczej pracy i ofiar represji czekało na przywrócenie sprawiedliwości społecznej. Im wszystkim tą ustawą państwo polskie zwraca dług wdzięczności" – powiedziała przewodnicząca Komitetu Społecznego Rady Ministrów wicepremier Beata Szydło.

"Uprawnienia ofiar wojny i reżimu komunistycznego są w tej chwili różne, my stopniowo niwelujemy te różnice" – dodała wicepremier.

W komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu podano, że zmiany w prawie dotyczą ok. 2,5 tys. inwalidów wojennych, którym "należna jest specjalna cześć i pomoc państwa". Poinformowano także, że kombatanci odnotują "wzrost dochodów poprzez przyznanie im dodatku pieniężnego".

Nowe przepisy przewidują także, że "17 tys. żołnierzy przymusowo zatrudnianych z powodów politycznych w kopalniach, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych może liczyć na wzrost dochodów, łatwiejszy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, a także uzyska możliwość otrzymania dodatkowej pomocy pieniężnej" - podano w komunikacie.

"Osoby deportowane do pracy przymusowej lub osadzone w obozach pracy w czasie II wojny światowej stanowią najliczniejsza grupę. Aż 61,5 tys. osób będących w trudnej sytuacji materialnej lub w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych uzyska prawo do pomocy finansowej. 230 cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych może uzyskać ryczałt energetyczny, a także pomoc pieniężną, jeśli znajdą się w trudnej sytuacji materialnej lub w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych" - poinformowano w komunikacie.

"Wyrazy podziękowania za tę ważną inicjatywę należą się pani Elżbiecie Rafalskiej, minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz panu Janowi Kasprzykowi, szefowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Oni ujęli się za tymi, którym należny jest szczególny hołd. Wsparcie, jakie otrzymają osoby objęte ustawą, pozwoli na lepsze zaspokojenie ich potrzeb materialnych" – mówiła wicepremier Szydło.(PAP)

autor: Maciej Puchłowski

pmm/ pat/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL