Polska po 1989 roku

25.04.2019

MON: zamierzamy nadal dotować „Biuletyn Informacyjny” Światowego Związku Żołnierzy AK

Z powodu błędów formalnych Ministerstwo Obrony Narodowej odmówiło dotacji na wydawanie „Biuletynu Informacyjnego” Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Resort nie rezygnuje jednak ze wspierania wydawania tego miesięcznika.

Wydawanie "Biuletynu Informacyjnego", miesięcznika o historii AK, zostało zawieszone - poinformowano w ostatnim wydaniu. Powodem są problemy finansowe, ponieważ Ministerstwo Obrony Narodowej odrzuciło wniosek Światowego Związku Żołnierzy AK o dotację na wydawanie pisma.

"Nawiązując do publikacji dotyczących nieprzyznania Światowemu Związkowi Żołnierzy Armii Krajowej dotacji na +Biuletyn Informacyjny+ informujemy, że Związek przygotował ofertę z błędami formalnymi, której komisja konkursowa nie mogła zaakceptować. W przyszłym tygodniu MON ogłosi nowy konkurs ofert skierowany m.in. do organizacji kombatanckich. Resort od lat wspierał i nadal zamierza wspierać wszelkie inicjatywy edukacyjne, w tym wydawanie +Biuletynu Informacyjnego+" - podaje MON w czwartkowym komunikacie.

MON przypomina, że dofinansowuje wiele inicjatyw wspierających i upamiętniających bohaterów walczących o wolność Polski. Resort przypomina, że w ubiegłym roku ogłoszono program „Wdzięczni bohaterom” skierowany do organizacji pozarządowych i młodzieży.

"Biuletyn Informacyjny" – tygodnik konspiracyjny wydawany podczas okupacji niemieckiej w latach 1939–1944 w Warszawie (w czasie Powstania Warszawskiego jako dziennik) i w latach 1944–1945 w Krakowie. Jego pierwszym redaktorem był Aleksander Kamiński. W 1992 roku wydawnictwo wznowiło działalność, przerodziło się jednak w miesięcznik poświęcony historii Armii Krajowej i kontynuowaniu jej etosu. (PAP)

aszw/ mabo/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL