Inne

04.04.2014 aktualizacja 14.07.2016

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kombatantach

Powołanie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP dla kombatantów walczących o niepodległość Polski oraz zwiększenie pomocy medycznej dla nich przewiduje m.in. nowelizacja ustawy o kombatantach podpisana w piątek przez prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Nowelizacja ustawy o kombatantach przewiduje powołanie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej jako honorowej wspólnoty żołnierskiej. Zakłada też, że 1 września obchodzony będzie jako Dzień Weterana Walk o Niepodległość RP, a członkom korpusu zostanie przyznana 51-proc. ulga na krajową komunikację kolejową i autobusową. Wcześniej ulga ta dla kombatantów wynosiła 37 proc. Członkowie Korpusu otrzymają też specjalne ujednolicone legitymacje.

Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski podkreśla, że nowelizacja przede wszystkim zwiększy medyczną pomoc państwa dla kombatantów i ofiar represji. "Weterani będą mogli korzystać poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych" - mówi. Dodaje, że świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie będą mogły być udzielane później niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. W miejscach rejestracji pacjentów i udzielania świadczeń oraz w aptekach mają być wywieszane informacje o tych uprawnieniach, a NFZ będzie zobligowany do monitorowania realizacji uprawnień.

Nowelizacja przewiduje też utworzenie w Urzędzie kompletnej bazy wszystkich kombatantów, inwalidów wojennych i ofiar represji. Uregulowano też kwestię ryczałtu energetycznego dla kombatantów. Przewidziano ułatwienia dla kombatantów zamieszkałych za granicą, którzy dotychczas nie ubiegali się o należne im świadczenia w związku z utrudnieniami w ich wypłacie. Po zmianie przepisów świadczenia będą im wypłacane np. razem z emeryturą czy rentą na rachunek bankowy za granicą.

Ustawa ponadto - jak podkreślono w informacji zamieszczonej na stronie prezydenta - uchyla przepis uznany przez Trybunał Konstytucyjny za sprzeczny z konstytucją, który uniemożliwiał składanie po 31 grudnia 1999 r. wniosków o przyznanie statusu kombatanta w stosunku do osób walczących z ukraińskimi nacjonalistami w tzw. Niszczycielskich Batalionach oraz osób, które poniosły śmierć albo doznały uszczerbku na zdrowiu na czas powyżej siedmiu dni podczas wydarzeń na Wybrzeżu w grudniu 1970 r. wskutek działania wojska lub milicji.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem przepisów dotyczących wypłaty świadczeń za granicę, które wejdą w życie odpowiednio w terminie 6 lub 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.(PAP)

akn/ abe/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL