II wojna światowa

13.03.2014 aktualizacja 14.07.2016

Sejmowe komisje za senackimi poprawkami do noweli ustawy o kombatantach

Sejmowe komisje obrony narodowej i polityki społecznej przyjęły w czwartek dwie senackie poprawki do nowelizacji ustawy o kombatantach. Zmiany dotyczą możliwości przyznawania pomocy kombatantom w nadzwyczajnych przypadkach.

Pierwsza poprawka ma na celu korektę jednego z zapisów noweli, który uniemożliwia w szczególnie uzasadnionych przypadkach udzielanie przez szefa Urzędu ds. Kombatantów pomocy pieniężnej wyższej niż zakładają limity.

"To uprawnienie pozwala na wykroczenie poza kwoty i dotyczy nadzwyczajnych przypadków, np. spalenia domu czy nagłych problemów zdrowotnych. To są pojedyncze przypadki, jeden, dwa w roku" - powiedział na czwartkowym połączonym posiedzeniu sejmowych komisji obrony narodowej oraz polityki społecznej i rodziny szef Urzędu ds. Kombatantów Jan Ciechanowski.

Nowelizacja ustawy o kombatantach przewiduje powołanie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej jako honorowej wspólnoty żołnierskiej. Do Korpusu wejdą osoby, które uzyskały uprawnienia kombatanckie z tytułu walki z bronią w ręku o niepodległość Polski.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior podkreślił, że "jest to poprawka dającą większą elastyczność szefowi Urzędu ds. Kombatantów we wsparciu w ramach tych samych środków, które nie ulegną zwiększeniu".

Poprawka druga ma charakter legislacyjny.

W czwartek wieczorem Sejm rozpatrzy sprawozdanie komisji, głosowanie nad poprawkami odbędzie się w piątek. Następnie ustawa zostanie skierowana do podpisu prezydenta.

Nowelizacja ustawy o kombatantach przewiduje powołanie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej jako honorowej wspólnoty żołnierskiej. Do Korpusu wejdą osoby, które uzyskały uprawnienia kombatanckie z tytułu walki z bronią w ręku o niepodległość Polski.

Zgodnie z nowelizacją 1 września obchodzony będzie jako Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Członkom korpusu zostanie przyznana 51-proc. ulga na krajową komunikację kolejową i autobusową. Obecnie ulga ta dla kombatantów wynosi 37 proc. Członkowie korpusu weteranów otrzymają też specjalne ujednolicone legitymacje.

Nowelizacja przewiduje też utworzenie kompletnej bazy wszystkich kombatantów, inwalidów wojennych i ofiar represji, reguluje też kwestię ryczałtu energetycznego dla kombatantów. Przewidziano ułatwienia dla kombatantów zamieszkałych za granicą, którzy dotychczas nie ubiegali się o należne im świadczenia w związku z utrudnieniami w ich wypłacie. Po zmianie przepisów świadczenia będą im wypłacane np. razem z emeryturą czy rentą na rachunek bankowy za granicą. (PAP)

mce/ ls/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL