Polska po 1989 roku

07.05.2019

Senacka komisja za nowelizacją ustawy o Karcie Polaka

Senacka komisja spraw emigracji i łączności z Polakami za granicą opowiedziała się we wtorek za przyjęciem nowelizacji ustawy o Karcie Polaka, która rozszerza jej działanie na wszystkie kraje świata.

Nowela została przyjęta przez komisję jednogłośnie. Na posiedzeniu zostały zgłoszone też trzy poprawki do noweli. Dwie zgłosiło Biuro Legislacyjne Senatu, a jedną senator PiS Jan Maria Jackowski. Wszystkie trzy poprawki zostały przez komisję w głosowaniu przyjęte.

Szef KPRM Michał Dworczyk, który prezentował nowelę był pytany przez senatorów m.in. o koszty rozszerzenia działania Karty Polaka oraz czy instytucje państwa są do tego odpowiednio przygotowane.

Zdaniem Dworczyka jakiekolwiek szacowanie kosztów rozszerzenia działania Karty Polaka nie ma najmniejszego sensu. "Nie ma takich narzędzi na świecie, które by pozwoliły zweryfikować ile osób oczekuje i będzie chciało złożyć wnioski o uzyskanie Karty Polaka" - podkreślił minister.

Dodał, że najwięcej Kart Polaka wydanych było na Wschodzie w takich krajach jak Białoruś, czy Ukraina. W ocenie Dworczyka ważnym powodem ubiegania się o Kartę Polaka była możliwość prostszego kontaktu z Polską.

Pytany o przygotowanie państwowych instytucji na rozszerzenie działania Karty Polaka Dworczyk podkreślił, że są one przygotowane tak jak do tej pory. "Te wszystkie instytucje które funkcjonowały będą nadal funkcjonować" - zaznaczył szef KPRM.

Nowelizacja ustawy o Karcie Polaka rozszerza działanie Karty na wszystkie kraje świata. Karta Polaka potwierdza przynależność do narodu polskiego. Obecnie przyznawana jest osobom polskiego pochodzenia żyjącym w 15 krajach za wschodnią granicą, powstałych lub odrodzonych po rozpadzie ZSRR, które nie uznają podwójnego obywatelstwa.

Osoby ubiegające się o Kartę Polaka muszą wykazać swój związek z polskością - w tym przynajmniej bierną znajomość języka polskiego, wykazać, że jedno z rodziców lub dziadków bądź dwoje pradziadków było narodowości polskiej; bądź przedstawić zaświadczenie organizacji polonijnej o działalności na rzecz kultury i języka polskiego.

W wyniku nowelizacji ustawy z 2016 r. posiadacze Karty Polaka, przyjeżdżający do Polski z zamiarem osiedlenia się na stałe, dostaną bezpłatnie Kartę Stałego Pobytu, po roku otrzymają obywatelstwo polskie, a w międzyczasie będą mogli liczyć na pomoc w okresie adaptacji - m.in. będą mogli ubiegać się o świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów gospodarowania i bieżącego utrzymania na okres do 9 miesięcy, dofinansowanie do wynajmu mieszkania, intensywnej nauki języka polskiego czy kursów zawodowych. (PAP)

autor: Edyta Roś

ero/ par/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL