Polska po 1989 roku

26.09.2019

Senat za nowelą ustawy o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych

Senat w czwartek nie zaproponował poprawek do nowelizacji ustawy o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Zmienia ona zasady tworzenia i funkcjonowania zagranicznych i krajowych oddziałów zamiejscowych oraz zagranicznych podmiotów zależnych tej instytucji.

Za przyjęciem ustawy o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych - bez poprawek - głosowało 58 senatorów, 11 było przeciw, a jeden senator wstrzymał się od głosu.

Zmiany zakładają tworzenie oddziałów zamiejscowych Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych za zgodą Prezesa Rady Ministrów, po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra spraw zagranicznych.

CZYTAJ TAKŻE

Według nowelizacji ustawy o PISM z wnioskiem o utworzenie oddziału zamiejscowego może wystąpić Dyrektor Instytutu nie później niż dwa miesiące przed planowym terminem utworzenia oddziału zamiejscowego. Oddziałem zamiejscowym ma kierować dyrektor powoływany i odwoływany przez PISM.

Nowa ustawa zakłada przekształcenia i likwidację oddziałów zamiejscowych PISM przez Instytut za zgodą szefa rządu i po uzyskaniu pozytywnej opinii szefa MSZ.

W ustawie znalazł się także zapis o tym, że PISM może tworzyć, przekształcać i likwidować podmioty zależne za zgodą Prezesa Rady Ministrów i ministra spraw zagranicznych, na wniosek dyrektora Instytutu. Podmiotem zależnym ma kierować osoba wyznaczona przez dyrektora PISM.

Według ustawy ośrodki zamiejscowe oraz podmioty zależne PISM mają być finansowane z dotacji z budżetu państwa, spadki, darowizny i środki przeznaczone na prowadzenie badań naukowych w zakresie spraw międzynarodowych.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Teraz nowela trafi do podpisu prezydenta. (PAP)

autorka: Wiktoria Nicałek

wni/ ipa/ pś/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL