Polska po 1989 roku

27.06.2017

Senat zapowiada w 2018 r. szybsze podpisywanie umów z organizacjami polonijnymi

Szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski. Fot. PAP/G. Momot Szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski. Fot. PAP/G. Momot

Kancelaria Senatu chce w 2018 r. szybciej niż do tej pory - już w lutym - rozpocząć podpisywanie umów z organizacjami polonijnymi; służyć ma temu m.in. przygotowanie systemu, który będzie przyjmował wnioski w formie elektronicznej - zapowiedział szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski.

Poinformował również, że został zobowiązany przez marszałka Senatu do przedstawienia ministrowi finansów propozycji zarezerwowania w budżecie większej kwoty na rzecz opieki na Polonią i Polakami mieszkającymi za granicą.

Na wtorkowym posiedzeniu senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Kowalski przypomniał, że 30 marca Prezydium Senatu rozpatrzyło 647 ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r. Ze względu na uchybienia formalne lub rachunkowe pozostawiono bez rozpoznania 33 oferty.

Szef senackiej kancelarii poinformował, że sporządzono 234 projekty umów i "na dzisiaj" 105 umów zostało podpisanych, 45 umów zostało wysłanych organizacjom do podpisania, 62 projekty umów przekazano do radców prawnych i biura finansowego celem akceptacji, a 22 projekty są sprawdzane przez zespół ekonomiczno-kontrolny Biura Polonijnego Kancelarii Senatu.

"Jesteśmy w trakcie podpisywania umów, ten proces trwa w tym roku dłużej niż choćby w roku poprzednim, ale to głównie z jednego, prostego powodu - liczba ofert, które wpłynęły do Kancelarii Senatu, jak również liczba ofert, które wymagały poprawy (...) była znacząco większa od tych liczb ofert, które były składane w latach poprzednich" - powiedział Kowalski.

"Podjęliśmy działania, które mają na celu znaczne przyśpieszenie finalnego podpisywania umów w roku 2018, bo na tym przede wszystkim najbardziej zależy organizacjom, ale również zależy Senatowi i Kancelarii Senatu" - powiedział Kowalski.

"Podjęliśmy działania, które mają na celu znaczne przyśpieszenie finalnego podpisywania umów w roku 2018, bo na tym przede wszystkim najbardziej zależy organizacjom, ale również zależy Senatowi i Kancelarii Senatu" - powiedział szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski. Kolejną kwestią - jak dodał - jest zwiększenie środków finansowych na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą. "Zostałem zobowiązany przez marszałka Senatu do przedstawienia ministrowi finansów propozycji większej kwoty zarezerwowanej w budżecie na rzecz opieki na Polonią i Polakami mieszkającymi za granicą" - mówił.

Poinformował, że obecnie trwają prace nad generatorem wniosków. "Uważamy, że jest to pierwsze, podstawowe zadanie, które stoi przed nami: przejście z wersji papierowej, z wniosków tradycyjnie przysyłanych pocztą, co generuje mnóstwo problemów, problemów z terminem wpłynięcia tych dokumentów do Kancelarii Senatu (...). Uruchomienie generatora spowoduje, że będziemy przyjmować wnioski wypełnione przez oferentów w wersji elektronicznej" - powiedział Kowalski.

Dodał, że elektroniczny generator będzie m.in. weryfikował prawidłowość wniosków pod względem formalnym. "Generator nie będzie przyjmował takich wniosków, które będą wypełnione nieprawidłowo, więc liczymy, że w ten sposób ograniczymy ilość wniosków, gdzie będziemy wzywać do poprawek i uzupełnień" - zaznaczył Kowalski.

Według niego, produkt końcowy spodziewany jest w październiku, wtedy przeprowadzone zostaną testy i uruchomiony generator. "Tak żeby móc na jesieni tego roku za pomocą tego generatora przyjmować wnioski" - dodał szef Kancelarii Senatu.

Podkreślił, że wcześniej będzie rozsyłana informacja do wszystkim podmiotów, które wnioskowały o dofinansowanie w tym roku, że zmieni się forma przyjmowania wniosków z papierowej na elektroniczną.

"Będziemy podejmować działania, żeby w przyszłym roku szybciej podpisywać umowy. Określiliśmy ten termin rozpoczęcia podpisywania umów w roku 2018 jako luty" - powiedział Kowalski.

Kolejną kwestią - jak dodał - jest zwiększenie środków finansowych na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą. "Zostałem zobowiązany przez marszałka Senatu do przedstawienia ministrowi finansów propozycji większej kwoty zarezerwowanej w budżecie na rzecz opieki na Polonią i Polakami mieszkającymi za granicą" - powiedział Kowalski.

Zaznaczył jednak, że do momentu sfinalizowania ustaleń między resortem finansów i Kancelarią Senatu nie chce wskazywać o jaką konkretnie chodzi kwotę. "Mamy nadzieję, że będzie to kwota wyższa i to znacząco wyższa" - powiedział Kowalski.

W tym roku budżet Senatu na opiekę na Polonią to 75 milionów zł. (PAP)

kos/ mok/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL