22.08.2016

Copyright

Prawo własności intelektualnej

PAP informuje, że Serwis zawiera chronione prawem własności intelektualnej materiały w tym znaki towarowe, autorskie teksty, zdjęcia, grafikę oraz wideo. Zastosowany w Serwisie układ oraz dobór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.

Udostępniane za pośrednictwem Serwisu materiały opatrzone znakiem "Copyright ©  chronione są prawami autorskimi na rzecz PAP lub innych podmiotów współpracujących z PAP na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz umów licencyjnych.

Użytkownik, korzystając z Serwisu obowiązany jest respektować  prawa własności intelektualnej przysługujące PAP lub innym podmiotom. W szczególności, Użytkownik może korzystać z zawartych w Serwisie materiałów wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego i ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku zachowania sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL