Religia

26.10.2019

180 osób uczestniczy w Międzynarodowym Kongresie Rodzin Polonijnych we Francji

180 osób uczestniczy w Międzynarodowym Kongresie Rodzin Polonijnych, który w sobotę rano rozpoczął się w Domu Polskiej Misji Katolickiej we Francji w La Ferté-sous-Jouarre pod Paryżem. Wyzwania stające przed małżonkami na emigracji i poradnictwo rodzinne, to główne tematy tego spotkania – poinformowała PAP PMK we Francji.

Organizatorami wydarzenia są Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej (PRDEZ) i Polska Misja Katolicka we Francji(PMK). Patronat honorowy objęli bp Wiesław Lechowicz, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej i rektor PMK we Francji ks. Bogusław Brzyś. Obrady rozpoczęła msza św. W Kongresie uczestniczą Polacy z Francji, Anglii, Irlandii, Belgii, Luksemburga, Szkocji, Grecji oraz Włoch.

Sekretarz i dyrektor archiwum PMK we Francji ks. dr Robert Czarnowski podkreśla, że tematyka kongresowa skupia się wokół zagadnień związanych z powstawaniem i funkcjonowaniem poradni dla polskich rodzin na emigracji, a także kształcenia animatorów. "Odbywają się wykłady, dyskusje i warsztaty oraz modlitwa w intencji rodzin. Jest też sekcja młodzieżowa" – dodaje.

Podczas Kongresu wystąpią m.in. ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Pryba MSF, ks. prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler, UWM w Olsztynie, ks. prof. UO dr hab. Paweł Landwójtowicz, Marta i Henryk Kuczajowie, konsultorzy Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski oraz Wiesława Kowalska z ruchu Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, dr Grażyna Koszałka, przewodnicząca Komisji Rodziny PRDEZ oraz Wiesław Gajewski, prezes Fundacji Czyste Serca w Bydgoszczy.

Wśród kongresowej tematyki znalazły się m.in. zagadnienia związane rolą, zadaniami oraz kierunkami rozwoju poradnictwa rodzinnego na rzecz wsparcia rodzin emigracyjnych. Prelegenci będą mówili również o ochronie praw małżeństwa i rodziny. Omawiane będą wskazane przez papieża Franciszka zadania poradnictwa rodzinnego w badaniu ważności zawieranych małżeństw. Wśród poruszanych tematów będzie też problem zdrady małżeńskiej i odnowienia relacji. Uczestnicy Kongresu usłyszą także o terapii duchowej małżonków i komunikacji interpersonalnej. Przewidziana jest sekcja młodzieżowa oraz warsztaty. Odbędzie się nabożeństwo przebłagalne za grzechy popełnione w życiu małżeńskim i rodzinnym.

Rektor PMK we Francji ks. Bogusław Brzyś podkreśla, że duszpasterstwo emigracyjne musi być aktywne oraz innowacyjne, ale jednocześnie dostosowane do specyfiki poszczególnych parafii i wspólnot. Przypomina, że PMK we Francji opublikowała we wrześniu w Lourdes dokument z wizją na najbliższe lata, której filarami są trzy słowa: przyjąć, szukać, budować. "Widzimy w tym aspekcie szczególną rolę małżonków i rodzin, bo bez nich nasze parafie i wspólnoty emigracyjne nie będą funkcjonowały. Mamy nadzieję, że podczas Kongresu uda się określić kierunki i inspiracje do dalszych działań" – wskazuje rektor PMK.

Dom w La Ferté sous Jouarre, w którym odbywa się Kongres, to miejsce formacyjno-rekolekcyjne, prowadzone przez Polską Misję Katolicką we Francji. "To dom nastawiony na przygotowanie oferty duchowej dla naszych rodaków, rodzin, dzieci, ale to dom otwarty również na duszpasterstwo francuskie, na parafie. Międzynarodowy Kongres Rodzin Polonijnych odbywa się tu zgodnie z kierunkiem wytyczonym przez Polską Radę Duszpasterską Europy Zachodniej, by wzmacniać formację do życia w małżeństwie" – podkreśla ks. Brzyś. (PAP)

Autor: Stanisław Karnacewicz

skz/ krap/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL