Polska po 1989 roku

27.06.2019

Gdański samorząd przyznał prawie 2,9 mln zł dotacji na prace przy zabytkach

Niemal 2,9 mln zł dotacji na gdańskie zabytki rozdysponowała w czwartek rada miasta. Pieniądze otrzyma m.in. Bazylika Mariacka na prace przy szafie organowej i zegarze astronomicznym, a także gospodarze kilku zabytkowych kamienic na niezbędne prace remontowe.

O rozdysponowaniu środków na zabytki – w myśl propozycji przygotowanej przez komisję powołaną przez biuro miejskiego konserwatora zabytków – gdańscy radni zdecydowali na czwartkowej sesji jednogłośnie.

Zastępca miejskiego konserwatora zabytków Janusz Tarnacki wyjaśnił, że w tym roku łączna pula dotacji wyniosła prawie 2,9 mln zł, a środki dostanie 21 beneficjentów. Trzynaście dotacji otrzymali gospodarze gdańskich kościołów i innych obiektów sakralnych. Największą z tej puli dotację (i największą w ogóle, wynoszącą 758 tys. zł) przyznano Bazylice Mariackiej na prace konserwatorskie przy szafie organowej, zegarze astronomicznym i figurze Chrystusa Salvator Mundi, a także na prace konserwatorsko-remontowe przy dwóch oknach elewacji północnej wieży świątyni.

Gospodarze kościoła zielonoświątkowego otrzymają z kolei dotację na prace remontowe więźby dachowej i pokrycia dachowego Dworu Olszyńskiego. Kościół p.w. św. Barbary przeprowadzi prace konserwatorsko-remontowe elewacji wschodniej, kościół św. Elżbiety Węgierskiej – podobne prace przy elewacji wschodniej i południowej oraz przy ścianach piwnic klasztoru, a kościół Świętej Trójcy – na konserwację okna na południowej elewacji prezbiterium.

Świątyni p.w. Bożego Ciała przyznano środki na konserwację fragmentu malowanego plafonu, na którym przedstawiono Alegorię Wiary, kościołowi św. Katarzyny na badania architektoniczne wnętrza, kościołowi św. Brygidy na prace konserwatorskie przy Tryptyku Święta Rodzina, a kościołowi św. Józefa – na konserwację barokowej chrzcielnicy oraz dwóch konfesjonałów.

Gospodarze kościoła św. Jana Bosko otrzymali dwie dotacje: na prace konserwatorskie drzwi zewnętrznych wejścia bocznego oraz na prace remontowe gzymsów wieńczących wieżę i korpus budynku. Kościół św. Wojciecha chce z kolei przeprowadzić prace remontowe więźby i pokrycia dachowego nad kaplicami bocznymi, a świątynia p.w. św. Bartłomieja – prace zabezpieczające sklepienia kaplicy bocznej.

Przyznano też osiem dotacji prywatnym właścicielom zabytków i instytucjom. Pięć z nich otrzymają gospodarze zabytkowych domów ulokowanych w ścisłym historycznym centrum Gdańska. Wspólnota mieszkaniowa działająca w budynku przy ul. Ołowianka 1, dzięki wsparciu, ma przeprowadzić prace konserwatorsko-remontowe przy elewacji, wykonać izolację ścian piwnic oraz naprawę stolarki okien piwnicznych.

Z kolei w kamienicy przy ul. Ogarnej 29/30 zostanie wykonany remont dachu, przy ul. Ogarnej 123/125 – remont elewacji północnej i południowej, a przy ul. Długiej 32 – remont elewacji północnej. Mająca swoją siedzibę przy ul. Piwnej 1/2 Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw przeprowadzi z kolei konserwację przedproża kamienicy.

Trzy dotacje przyznano właścicielom zabytkowych domów położonych poza śródmieściem Gdańska. Gospodarze willi przy ul. Wita Stwosza 100 otrzymają dofinasowanie do remontu dachu i prac konserwatorskich przy części balkonów. Z kolei właściciele bardzo zaniedbanej willi przy ul. Orzeszkowej 2 mają dzięki dotacji wykonać nową płytę fundamentową. Gospodarz budynku zlokalizowanego przy ul. Wolności 25 otrzymał z kolei dofinansowanie do prace konserwatorskie przy drewnianej stolarce okiennej, w tym konserwację okien krosnowych. (PAP)

autor: Anna Kisicka, Robert Pietrzak

aks/ rop/ mabo/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL