Kultura i sztuka po 1989 roku

02.10.2018

Międzynarodowy kongres o wielokulturowym dziedzictwie - od środy w Rzeszowie

Ponad stu naukowców, historyków, konserwatorów zabytków, muzealników, archiwistów, literaturoznawców weźmie udział w Międzynarodowym Kongresie Naukowym „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej”, który w środę rozpocznie się w Rzeszowie.

Organizatorem kongresu jest Narodowy Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA. Jej rzeczniczka Marta Szafranek przypomniała, że kongres jest organizowany co trzy lata w różnych miastach, a jego celem jest „możliwie kompleksowe” zaprezentowanie aktualnego stanu badań oraz potrzeb badawczych dotyczących dziedzictwa dawnej Rzeczpospolitej, a szczególnie spuścizny kulturowej poza granicami kraju.

„Wzorem poprzednich edycji kongresu tematyka spotkania będzie dotyczyć wszelkich aspektów związanych z dziedzictwem Rzeczypospolitej Obojga Narodów i szlacheckiego narodu politycznego (sarmackiego) wywodzącego się zarówno z terenów, jak i spoza granic współczesnej Polski” – zauważyła Szafranek. Dodała, że w programie znajdą się też referaty nawiązujące do odzyskania przez Polskę niepodległości, w związku z przypadającą setną rocznicą tego wydarzenia.

W czasie trzydniowego wydarzenia, które odbywać się będzie w Rzeszowie oraz w Jarosławiu, zaproszeni goście, zajmujący się zagadnieniami polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, w tym: historycy, historycy sztuki, konserwatorzy zabytków, muzealnicy, archiwiści, bibliotekarze, literaturoznawcy i naukowcy będą prezentować i podsumowywać aktualny stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, i wymieniać się wzajemnie swoimi doświadczeniami.

„W trakcie kongresu jest przywracana, poszerzana i weryfikowana wiedza o dziełach powstałych na ziemiach nienależących już do Polski. Są również odkrywane nieznane dotąd szerzej zjawiska artystyczne oraz dorobek wielu zapomnianych twórców i artystów” – podkreśliła rzeczniczka POLONIKI.

Wstęp dla słuchaczy jest bezpłatny. Podczas kongresu zostaną również zaprezentowane kolejne tomy materiałów podsumowujące poprzednią edycję, która odbyła się w 2015 roku. Wśród artykułów naukowych polskich i zagranicznych znajdą się tam m.in. efekty badań, prac inwentaryzacyjnych i konserwatorskich finansowanych ze środków instytucji publicznych, w tym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Senatu RP, Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Materiały zostały wydane przez Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy w Białymstoku dzięki funduszom Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”.

Pierwszego dnia wydarzenia zostaną wręczone medale i odznaczenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego dla osób zasłużonych kulturze.

Kongres odbywa się od 2009 roku, co trzy lata. Jego pierwsza edycja odbyła się w Białymstoku. Kolejne odbywały się w Warszawie i ponownie w stolicy woj. podlaskiego.

Organizatorem IV kongresu jest Narodowy Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, a współorganizatorem: marszałek województwa podkarpackiego, Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy w Białymstoku, miasto Jarosław.

Kongres honorowym patronatem objęli ministrowie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz marszałek województwa podkarpackiego.

Projekt został zrealizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości. (PAP)

autorka: Agnieszka Pipała

api/ agz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL