Kultura i sztuka po 1989 roku

17.01.2020

Muzeum Kresów realizuje projekt dot. zachowania drewnianej architektury sakralnej

Zachowanie i promocja drewnianej architektury sakralnej i wspólnego dziedzictwa kulturowego regionu Karpat to główny cel projektu „Drewniane cerkwie - ukryte skarby wspólnej turystyki regionu Karpat”, realizowanego wspólnie przez Muzeum Kresów w Lubaczowie (Podkarpackie) ze stroną ukraińską.

Jak poinformował w piątek PAP dyr. lubaczowskiego muzeum Tomasz Róg, projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś–Ukraina 2014-2020. Liderem projektu ze strony ukraińskiej jest Agencja Rozwoju Regionalnego i Współpracy Transgranicznej „Zakarpacie” z Użhorodu, zaś partnerem Muzeum Kresów w Lubaczowie. 

Dyrektor lubaczowskiego muzeum przypomniał, że drewniana architektura sakralna jest ważnym elementem pejzażu kulturowego Karpat, a także istotnym elementem kultury karpackiej, lokalnego dziedzictwa i historii.
    
„Projekt przyczyni się do promocji architektury drewnianej jako charakterystycznego elementu pejzażu kulturowego regionu, a także do rozwoju turystyki w regionie przygranicznym. W dłuższej perspektywie wpłynie również na rozwój społeczno-gospodarczy pogranicza na bazie przemysłu turystycznego, zaś dzięki powstałym krajowym i transgranicznym szlakom turystycznym wzmocni też integrację społeczności przygranicznych” – zaznaczył dyrektor Róg.

Zadaniem objętych zostało 20 wybranych obiektów drewnianej architektury sakralnej - po 10 z Polski i Ukrainy, gdzie będą realizowane poszczególne działania.

W czasie realizacji projektu zostaną zorganizowane warsztaty i sesje fotograficzne z udziałem artystów fotografików, zorganizowane po polskiej i ukraińskiej stronie, z których powstaną wystawy fotograficzne wybranych cerkwi, po 10 z obu krajów.

Wśród obiektów sakralnych objętych działaniami po stronie polskiej znalazły się cerkwie w Gorajcu, Łukawcu, Nowym Bruśnie, Borchowie, Łówczy, Kowalówce, Prusiu i Szczutkowie oraz dwie w Radrużu.

Projekt zakłada również spotkania merytoryczne na temat doświadczeń w zakresie zachowania architektury drewnianej z udziałem ekspertów, władz samorządowych i lokalnych społeczności, utworzenie bazy około 400 fotografii artystycznych, prezentujących wybrane cerkwie po obu stronach granicy. Powstanie także w wersji elektronicznej poradnik dla właścicieli tego typu obiektów, dotyczący ochrony drewnianej architektury, a także wydawnictwa promocyjne, takie jak katalog wystawy, i kalendarz. 

Głównym celem projektu jest zwrócenie uwagi na wspólne dziedzictwo kulturowe regionu Karpat, a w szczególności drewnianej architektury sakralnej, będącej ważnym elementem krajobrazu kulturowego tego regionu. Działania mają przyczynić się do zachowania i promocji wspólnego dziedzictwa kulturowego regionu Karpat.

Zakończenie projektu planowane jest na koniec października  2020 r. (PAP)

autor: Agnieszka Pipała

api/ dki/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL