Rok 1956

09.02.2017

16 lutego w Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach promocja książki A. Przewłoki

16.02.2017 "Kluby Inteligencji Katolickiej w województwie katowickim 1956–1989" "Kluby Inteligencji Katolickiej w województwie katowickim 1956–1989"

16 lutego 2017 r. w Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach przy ul. św. Jana 10, o godz. 17.00 w Przystanku Historia odbędzie się promocja książki dr Agnieszki Przewłoki „Kluby Inteligencji Katolickiej w województwie katowickim 1956–1989”. Autorka przedstawi historię powstawania tomu, a także opowie o działalności inteligencji katolickiej w regionie śląskim w okresie PRL.

16 lutego 2017 r. w Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach przy ul. św. Jana 10, o godz. 17.00 w Przystanku Historia odbędzie się promocja książki dr Agnieszki Przewłoki „Kluby Inteligencji Katolickiej w województwie katowickim 1956–1989”. Autorka przedstawi historię powstawania tomu, a także opowie o działalności inteligencji katolickiej w regionie śląskim w okresie PRL.

A. Przewłoka jest pracownikiem Oddziałowego Archiwum IPN w Katowicach. Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu „Czwartek z historią”.

Z recenzji ks. prof. dr. hab. Jerzego Myszora: "Kwerenda źródłowa dokonana przez Agnieszkę Przewłokę jest imponująca. Autorka wykorzystała źródła znajdujące się w najważniejszych z punktu widzenia pracy archiwach. Bardzo cenne są również źródła +wywołane+, czyli spisane relacje osób mocno zaangażowanych w działalność KIK-ów w województwie katowickim. […] Autorka w swojej pracy odtworzyła historię poszczególnych Klubów, której one zapewne nie posiadają […] dzięki szeroko prowadzonej kwerendzie dotarła do źródeł, które zapewne niektórzy będą czytali ze zdumieniem, a inni z konsternacją. […] Bardzo interesująco został potraktowany rozdział ostatni. Autorka odchodzi od relacji kronikarskiej. W tym rozdziale jest już więcej wniosków ogólnych, syntetycznych, które są rekapitulacją analiz przeprowadzonych w części szczegółowej pracy. To jest bardzo interesujące, dojrzałe spojrzenie historyka, który już nie tylko wie, co się działo, ale rozumie również, dlaczego tak a nie inaczej toczyła się historia".

Z recenzji ks. prof. dr. hab. Józefa Mareckiego: "Podjęty temat w pełni jest zasadny, dotychczas kompleksowo nie był opracowany. Należy mieć nadzieję, że rozprawa pióra Agnieszki Przewłoki stanie się zachętą dla wielu historyków do opracowania historii Klubów Inteligencji Katolickiej działających w latach 1980–1990 i w późniejszym okresie w innych regionach Polski".

Wstęp wolny.

http://katowice.ipn.gov.pl/pl3/publikacje/ksiazki-katowice/38431,Kluby-Inteligencji-Katolickiej-w-wojewodztwie-katowickim-19561989.html

Źródło: IPN Katowice

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL