Europa i świat po 1989 roku

17.10.2019

Debata „A mury runą i pogrzebią stary świat… 30 lat od upadku muru berlińskiego”

22.10.2019 Źródło: UW Źródło: UW

Fundacja „Mówią wieki”, Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie i Instytut Historyczny UW organizują konferencję naukową z okazji 30. rocznicy upadku muru berlińskiego. Debata odbędzie się 22 października w nowym budynku Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Wstęp jest otwarty.

Organizatorzy konferencji zaprosili do wzięcia w niej udziału polskich i niemieckich historyków, politologów oraz dziennikarzy. Reprezentują oni Centrum Badań Historycznych PAN, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz niemieckie media publiczne. Wśród zaproszonych gości jest m.in. Martin Sander z Deutschlandradio, który w 1989 r. był korespondentem mediów niemieckich w PRL. 

W wystąpieniach zostanie poruszony m.in. wątek pamięci historycznej o upadku komunizmu w Niemczech i Polsce. Procesy polityczne w sąsiadujących krajach łączą m.in. prowadzone wówczas negocjacje między opozycją antykomunistyczną a przedstawicielami słabnącego reżimu. Ich porównanie przedstawi dr Łukasz Jasiński z Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie. Bilans zjednoczenia Niemiec w kontekście społeczno-ekonomicznym rysujący się po upływie trzech dekad podsumuje prof. Klaus Ziemer z UKSW.

Mur berliński dzielił miasto na część zachodnią i wschodnią przez ponad 28 lat. Jego budowę rozpoczęto 13 sierpnia 1961 r. z polecenia ówczesnego przywódcy NRD, I sekretarza Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec (SED) Waltera Ulbrichta. Mur miał powstrzymać falę ucieczek obywateli NRD do Berlina Zachodniego i Republiki Federalnej Niemiec. Początkowo granicę stanowiły zasieki z drutu kolczastego. Z czasem powstała skomplikowana konstrukcja składająca się z dwóch linii betonowych ścian, drutu kolczastego, urządzeń samostrzelających oraz wież wyposażonych w reflektory. Wartownicy mieli rozkaz strzelania do osób usiłujących przekroczyć granicę. Zdaniem historyków podczas prób ucieczki zginęło co najmniej 138 osób. Mur upadł 9 listopada 1989 r. po decyzji władz NRD o otwarciu granicy z Berlinem Zachodnim. Wydarzenie to zapoczątkowało proces upadku dyktatury komunistycznej w NRD i zjednoczenie Niemiec.

Program konferencji:

16.00–16.15 Otwarcie konferencji

16.15–16.35 „Upadek muru berlińskiego versus Okrągły Stół, czyli jak Polacy i Niemcy pamiętają upadek komunizmu” – Dr Dominik Pick (Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie)

16.35–16.55 „Okrągły i Trójkątny Stół: negocjacje opozycja–władza w PRL i NRD na przełomie 1989/1990 r.” – Dr Łukasz Jasiński (Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie)

16.55–17.15 Dyskusja

17.15–17.40 Przerwa 

17.40–18.00 „Oczami świadka i historyka: upadek muru berlińskiego w biało-czarnym telewizorze w Lublinie” – Dr Martin Sander (Deutschlandradio)
18.00–18.30 „Mur upadł! Czy rosną nowe mury? Bilans przemian politycznych i społeczno-ekonomicznych w Niemczech i w Polsce z perspektywy 30 lat” – Prof. Klaus Ziemer (UKSW)

18.30–19.00 Dyskusja

19.00 Zamknięcie konferencji.

Źródło: UW

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL