Daty

Kalendarz dat

XXI wiek

„Jeżeli Europa chce pozostać sobie wierna musi umieć zebrać wszystkie żywotne siły kontynentu, uznając jednocześnie niepowtarzalność charakteru każdego regionu i odnajdując w swoich korzeniach wspólnego ducha”.

XX wiek

Albert Camus

„Człowiek zbuntowany”

„Ktoś może uznać, że epoka, która w ciągu 50 lat wykorzenia, zniewala czy zabija 70 mln ludzi, powinna przede wszystkim być sądzona. Ale trzeba jeszcze, żeby została zrozumiana”.

XIX wiek

prof. Ludwik Bazylow

„Nie była to spokojna epoka harmonii, miliony ludzi zginęły w niezliczonych wojnach, cierpiały nędzę i poniżenie. Zdobyła się jednak wtedy ludzkość na najwyższe osiągnięcia w nauce, technice i twórczości artystycznej, zbliżyła się też do zrozumienia na czym polega wyzwolenie człowieka”.

Epoka nowożytna

„Myśli uczonego są niezależne od sądu ogółu – ponieważ dążeniem uczonego, o ile tylko ludzkiemu rozumowi pozwala na to Bóg, jest szukanie we wszystkim prawdy”.

Średniowiecze

prof. Georges Duby

„Myślę, że Europa powstała między VIII a XIII stuleciem i nigdy nie była tak zjednoczona jak wtedy. Jestem o tym przekonany. (…) Europa ukształtowała się w ramach jedności pojęć, myśli, ducha, jaką było średniowieczne chrześcijaństwo łacińskie”.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL