Daty

Kalendarz dat

1000

  • 7.3

    W Gnieźnie rozpoczął się zjazd monarchów, w którym uczestniczyli cesarz Otton III i Bolesław I Chrobry. 

  • 15.3

    W Gnieźnie zakończyło się spotkanie księcia Bolesława z cesarzem Ottonem III, tzw. zjazd gnieźnieński.

  • 25.12

    Stefan I Arpad został koronowany na króla Węgier. 

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL