Daty

Kalendarz dat

1238

  • 19.3

    W Krośnie Odrzańskim zmarł Henryk I Brodaty, książę śląski i krakowski.

  • 19.3

    W bulli papieża Grzegorza IX potwierdzającej nadania na rzecz zakonu joannitów pojawiła się pierwsza pisemna wzmianka o Kaszubach.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL