Daty

Kalendarz dat

1317

  • 15.8

    Władysław Łokietek - rysunek Jana Matejki. Fot. PAP/Reprodukcja

    Władysław Łokietek wydał przywilej lokacyjny dla miasta Lublina. Lublin prawa miejskie na prawie magdeburskim uzyskał prawdopodobnie już w czasach Bolesława Wstydliwego około 1257 r., jednak akt lokacyjny z tego okresu nie zachował się.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL