Daty

Kalendarz dat

1339

  • 4.2

    W Warszawie przed trybunałem papieskim rozpoczął się proces polsko-krzyżacki dotyczący spornych terytoriów.

  • 15.9

    W Warszawie zakończył się proces polsko-krzyżacki, prowadzony przez trybunał papieski.

  • 10.12

    W Starym Sączu zmarła Jadwiga Bolesławówna, żona Władysława Łokietka, w latach 1320-1333 królowa Polski, matka Kazimierza III Wielkiego.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL