Daty

Kalendarz dat

1358

  • 16.2

    W Sieradzu przywódca rycerskiej konfederacji wielkopolskiej Maciej Borkowic złożył przysięgę wierności królowi Kazimierzowi Wielkiemu. W tekście dokumentu po raz pierwszy pojawiło się słowo „Rzeczpospolita” na określenie Korony Królestwa Polskiego. 

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL