Daty

Kalendarz dat

1385

  • 14.8

    W Krewie podpisana została unia polsko-litewska.

  • 12.12

    W Krakowie zawarto pokój między królem Polski Jadwigą Andegaweńską a księciem płockim Siemowitem IV, który zrzekł się praw do korony polskiej.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL