Daty

Kalendarz dat

1386

 • 11.1

  W Wołkowysku poselstwo polskiej szlachty zawarło porozumienie z księciem litewskim Jagiełłą, na mocy którego Jagiełło miał poślubić Jadwigę Andegaweńską i objąć tron polski.

 • 15.2

  Władysław Jagiełło; miedzioryt, autor: Benoit Farjat (1646-1724) Źródło: BN Polona

  W katedrze na Wawelu wielki książę litewski Jagiełło wraz z braćmi przyjął chrzest. 

 • 18.2

  Jadwiga Andegaweńska. Źródło: BN Polona

  W katedrze na Wawelu odbył się ślub królowej Jadwigi z Władysławem Jagiełłą.

 • 4.3

  Władysław Jagiełło - cykl Jana Matejki „Poczet królów i książąt polskich”. Fot. PAP/Reprodukcja

  W katedrze wawelskiej odbyła się koronacja Władysława Jagiełły na króla Polski.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL