Daty

Kalendarz dat

1406

  • 30.11

    W Rzymie papieżem został Angelo Correra, który przyjął imię Grzegorza XII; jednym z jego przyrzeczeń było podjęcie starań o zakończenie schizmy.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL