Daty

Kalendarz dat

1412

 • 6.1

  Portret Joanny d`Arc z drugiej poł. XV w. Źródło: Wikimedia Commons

  Prawdopodobnie tego dnia w wiosce Domremy w Lotaryngii urodziła się Joanna d`Arc, zwana Dziewicą Orleańską, bohaterka narodowa Francji z okresu Wojny Stuletniej, kanonizowana w 1920 r.

 • 15.3

  W Lubowli odbył się zjazd monarchów, w którym uczestniczyli: cesarz Zygmunt Luksemburczyk, król Władysław II Jagiełło i książę Witold. Cesarz zobowiązał się do po pokrycia kontrybucji nałożonej na Krzyżaków, dając jako zastaw trzynaście miast spiskich, które pozostały przy Polsce do połowy XVIII w.

 • 8.11

  W Zagrzebiu podpisano dokument, na mocy którego król Węgier i Niemiec Zygmunt Luksemburczyk otrzymał od króla polskiego Władysława II Jagiełły pożyczkę w wysokości 37 tys. kop groszy praskich w zamian za zastaw trzynastu miast spiskich; miasta te pozostały przy Polsce do drugiej połowy XVIII w.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL