Daty

Kalendarz dat

1423

 • 29.7

  Władysław Jagiełło - poczet królów i książąt polskich Jana Matejki. Fot. PAP/Reprodukcja

  Król Władysław II Jagiełło nadał Łodzi prawa miejskie.

 • 28.10

  W Warcie sejm walny uchwalił Statut warcki, zatwierdzony następnie przez króla Władysława II Jagiełłę. Dawał on rycerstwu możliwość wykupu gospodarstw bogatych chłopów. 

 • 19.12

  Zbigniew Oleśnicki został mianowany biskupem krakowskim. 

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL