Daty

Kalendarz dat

1435

  • 1.9

    Pod Wiłkomierzem na Żmudzi wojska wielkiego księcia Zygmunta Kiejstutowicza, wspierane przez oddziały polskie, pokonały siły Świdrygiełły, sprzymierzonego z Zakonem Krzyżackim.

  • 31.12

    W Brześciu Kujawskim Polska zawarła pokój wieczysty z Zakonem Krzyżackim.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL