Daty

Kalendarz dat

1492

 • 7.6

  Kazimierz Jagiellończyk. Fot. Wikipedia

  W Grodnie, po 45 latach panowania w Koronie i 52 na Litwie, zmarł Kazimierz IV Jagiellończyk.

 • 20.7

  Aleksander Jagiellończyk został wielkim księciem litewskim.

 • 27.8

  Król Jan Olbracht. Źródło: BN Polona

  Jan Olbracht został jednomyślnie wybrany na króla Polski przez grupę elektorów, w skład której wchodzili: prymas, biskupi, kasztelanowie, wojewodowie, a także przedstawiciele Gdańska, Elbląga i Torunia.

 • 23.9

  W katedrze wawelskiej odbyła się koronacja Jana I Olbrachta.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL