Daty

Kalendarz dat

1496

  • 1.6

    W czasie sejmu w Piotrkowie król Jan I Olbracht w zamian za zgodę szlachty na jej udział w wyprawie mołdawskiej ogłosił tzw. statuty piotrkowskie, które zwalniały towary szlacheckie od ceł, ograniczały prawa chłopów do opuszczania wsi oraz zakazywały mieszczanom nabywania dóbr ziemskich.

  • 1.11

    W Krakowie zmarł Filip Kallimach (właściwie Filippo Buonaccorsi), włoski humanista, poeta, pisarz polityczny.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL