Daty

Kalendarz dat

1520

 • 7.1

  W Toruniu król Zygmunt I Stary wydał przywilej dla szlachty, na mocy którego uzyskiwała ona prawo wolnej żeglugi po Wiśle. Przywilej wprowadzał także na terenie królestwa jeden obowiązkowy dzień pańszczyzny w tygodniu.

 • 10.5

  W Karnkowie koło Włocławka urodził się Stanisław Karnkowski, od 1581 r. arcybiskup gnieźnieński, prymas; jeden z przywódców kontrreformacji w Polsce.

 • 24.7

  Król Polski Zygmunt I Stary wydał w Toruniu edykt zakazujący przywożenia do kraju pism luterańskich i zakaz publicznego głoszenia zasad nowego wyznania.

 • 1.8

   W Krakowie urodził się przyszły król Polski Zygmunt II August.

 • 10.12

   W Wittenberdze Marcin Luter publicznie spalił potępiającą go bullę "Exsurge Domine" ("Powstań Panie"), wydaną przez papieża Leona X.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL