Daty

Kalendarz dat

1521

  • 9.7

    W katedrze wawelskiej zawieszono dzwon, któremu nadano imię "Zygmunt". Dzwon został odlany z dział zdobytych na wojnie z zakonem krzyżackim. Jego wykonawcą był krakowski ludwisarz Hans Behem.

  • 13.7

    Na wawelskiej Wieży Zygmuntowskiej po raz pierwszy zadzwonił dzwon Zygmunt.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL