Daty

Kalendarz dat

1525

  • 8.4

    W Krakowie król Zygmunt I Stary i Albrecht Hohenzollern podpisali traktat, na mocy którego książę Albrecht, uznając się lennikiem króla polskiego, został dziedzicznym władcą w Prusach; traktat poświadczał uznanie przez Polskę sekularyzacji zakonu krzyżackiego na terenie Prus i powstałego na tym obszarze państwa protestanckiego.

  • 10.4

    Na rynku w Krakowie książę Albrecht Hohenzollern złożył uroczysty hołd lenny polskiemu królowi Zygmuntowi I Staremu.

  • 27.5

    W Muehlhausen w Turyngii stracony został Thomas Muentzer, anabaptysta, przywódca duchowy i główny ideolog reformacji chłopskiej; wzięty do niewoli w bitwie pod Frankenhausen.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL