Daty

Kalendarz dat

1542

  • 19.3

    W Skokówce urodził się Jan Zamoyski, hetman wielki koronny i kanclerz wielki koronny.

  • 14.12

    Wybór Marii I Stuart na królową Szkotów. 

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL