Daty

Kalendarz dat

1561

  • 16.5

    W Wiewiórce niedaleko Dębicy zmarł Jan Tarnowski, hetman wielki koronny, kasztelan krakowski; zwycięski wódz w bitwie z armią mołdawską pod Obertynem w 1531 r.

  • 28.11

    W Wilnie zawarty został pakt dotyczący sekularyzacji Zakonu Kawalerów Mieczowych oraz wcielenia Inflant do Polski i Litwy. Mistrz Gotard Kettler złożył oznaki swej godności i jako świecki książę otrzymał w dziedziczne lenno Kurlandię i Semigalię.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL