Daty

Kalendarz dat

1564

  • 26.1

    W bitwie nad Ułą wojska litewskie dowodzone przez hetmana wielkiego litewskiego Mikołaja Rudego Radziwiłła pokonały armię rosyjską.

  • 12.2

    Król Zygmunt II August przeniósł na królów Polski dziedziczne prawo do władania Wielkim Księstwem Litewskim.

  • 27.5

    W Genewie zmarł Jan Kalwin, reformator religijny, współtwórca kościoła ewangelicko-reformowanego.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL