Daty

Kalendarz dat

1569

 • 10.1

  Zamek w Lublinie przed rokiem 1700. Źródło: CBN Polona

  Na zamku w Lublinie rozpoczęły się obrady sejmu koronnego poprzedzające zawarcie unii polsko-litewskiej

 • 26.5

  Król Zygmunt II August. Źródło: BN Polona

  Król Zygmunt II August inkorporował do Królestwa Polskiego województwa wołyńskie i bracławskie.

 • 28.6

  „Unia Lubelska” - obraz Jana Matejki. Źródło: Wikimedia Commons

  Sejm w Lublinie uchwalił akt realnej unii polsko-litewskiej.

 • 1.7

  Portret Zygmunta II Augusta. Grafika Antoniego Oleszczyńskiego (1794-1879). Źródło: BN Polona

  Senatorowie oraz posłowie Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego potwierdzili i uroczyście zaprzysięgli Unię Lubelską.

 • 3.8

  Inflanty jako wspólna własność przyłączone zostały do Korony i Litwy.

 • 9.9

  W Brukseli zmarł Pieter Bruegel (starszy), niderlandzki malarz, rysownik.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL