Daty

Kalendarz dat

1573

 • 6.1

  Po śmierci króla Zygmunta II Augusta w Warszawie zebrał się sejm konwokacyjny, na którym ustalono zasady wyboru nowego monarchy - wolnej elekcji.

 • 28.1

  Podczas sejmu konwokacyjnego posłowie uchwalili akt konfederacji warszawskiej, dotyczący m.in. tolerancji religijnej; sygnatariusze aktu obiecywali "pokój między sobą zachować, a dla różnej wiary i odmiany w kościelech krwi nie przelewać".

 • 5.4

  W Warszawie otwarto pierwszy stały most na Wiśle; drewniana konstrukcja, której budową kierował Erazm z Zakroczymia, miała ok. 500 metrów długości.

 • 11.5

  Henryk Walezy - rysunek Jana Matejki. Fot. PAP/Reprodukcja

  Pod Warszawą we wsi Kamień odbyła się pierwsza wolna elekcja, w czasie której szlachta wybrała królem Polski Henryka Walezego, syna króla Francji Henryka II.

 • 20.5

  Na sejmie elekcyjnym spisane zostały artykuły henrykowskie, określające zasady ustroju Rzeczypospolitej oraz uprawnienia króla.

 • 25.6

  W Poznaniu otwarto szkołę jezuicką, której rektorem został ks. Jakub Wujek. Poznańskie kolegium było jedną z największych i najbardziej prestiżowych uczelni Rzeczypospolitej. 

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL