Daty

Kalendarz dat

1579

 • 1.4

  Król Stefan Batory założył Akademię Wileńską, powstałą z przekształcenia istniejącego w Wilnie od 1570 r. Kolegium Jezuitów.

 • 26.6

  Stefan Batory - cykl Jana Matejki „Poczet królów i książąt polskich”. Fot. PAP/Reprodukcja

  Król Stefan Batory wypowiedział wojnę Rosji i wyruszył do Świru (obecnie na Białorusi), gdzie nastąpiła koncentracja wojsk polsko-litewskich; wojna o Inflanty i ziemię połocką toczyła się do 1582 roku.

 • 5.8

  Kard. Stanisław Hozjusz. Fot. CBN Polona

  W Capranicy koło Rzymu zmarł Stanisław Hozjusz, teolog katolicki, kardynał, działacz kontrreformacji; w 1564 r. sprowadził do Polski zakon jezuitów, zakładając w Braniewie pierwsze jezuickie kolegium.

 • 11.8

  Król Stefan Batory – obraz Marcina Kobera, 1583 r. Fot. PAP/Reprodukcja

  Wojska króla Stefana Batorego rozpoczęły oblężenie Połocka.

 • 30.8

  Wojska króla Stefana Batorego zdobyły Połock zajęty przez Moskwę.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL