Daty

Kalendarz dat

1583

  • 24.9

     W Hermanicach na Morawach urodził się Albrecht von Wallenstein, czeski magnat, naczelny wódz wojsk cesarskich w okresie wojny trzydziestoletniej.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL