Daty

Kalendarz dat

1586

  • 12.12

    Król Stefan Batory. Źródło: CBN Polona

    W Grodnie zmarł król Stefan Batory, panujący od 1576 r.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL