Daty

Kalendarz dat

1587

 • 2.1

  Zmarł biskup Andrzej Patrycy Nidecki, filolog, humanista, komentator i wydawca pism Cycerona.

 • 17.5

  W Mitawie zmarł Gothard Kettler, ostatni mistrz Zakonu Kawalerów Mieczowych; w 1561 r. zawarł pakt dotyczący sekularyzacji zakonu oraz wcielenia Inflant do Polski i Litwy. Po złożeniu oznak swej godności, jako świecki książę, otrzymał w dziedziczne lenno Kurlandię i Semigalię. 

 • 19.8

  Zygmunt III Waza na obrazie Jana Matejki z cyklu „Poczet królów i książąt polskich”. Fot. PAP/Reprodukcja

  W Warszawie w czasie sejmu elekcyjnego obóz arcybiskupa Stanisława Karnkowskiego i kanclerza Jana Zamoyskiego ogłosił królem Polski Zygmunta Wazę. Trzy dni później obóz prohabsburski, nie uznający tego wyboru, ogłosił królem arcyksięcia Maksymiliana. 

 • 22.8

  Zygmunt III Waza na obrazie Jana Matejki z cyklu „Poczet królów i książąt polskich”. Fot. PAP/Reprodukcja

  Obóz prohabsburski, nie uznający wyboru Zygmunta Wazy na króla Polski, dokonanego trzy dni wcześniej w Warszawie, ogłosił królem arcyksięcia Maksymiliana.

 • 27.12

  Król Zygmunt III Waza. Cykl obrazów olejnych Jana Matejki "Poczet królów i książąt polskich". Fot. PAP/Reprodukcja

  W katedrze wawelskiej na króla Polski koronowany został Zygmunt III Waza (1587-1632).

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL