Daty

Kalendarz dat

1611

 • 28.1

   Jan Heweliusz na obrazie Daniela Schultza. Fot. Wikimedia Commons

  W Gdańsku urodził się Jan Heweliusz, astronom, matematyk, piwowar, grafik, drukarz i wydawca; zmarł w Gdańsku 28 stycznia 1687 r.

 • 19.3

  W zajętej przez Polaków Moskwie wybuchło powstanie, kierowane przez księcia Dymitra Minina - zostało stłumione po kilkudniowych walkach.

 • 29.3

  W Krakowie zmarł Szymon Syreński, lekarz, botanik, profesor Akademii Krakowskiej, autor ilustrowanego "Zielnika".

 • 13.6

  Wojska polskie zdobyły Smoleńsk.

 • 18.8

  W Paryżu urodziła się Ludwika Maria Gonzaga de Nevers, żona dwóch polskich królów: Władysława IV i Jana II Kazimierza.

 • 15.10

  W Moskwie zmarł Jan Piotr Sapieha, hetman Dymitra II Samozwańca, dowódca polskiej załogi na Kremlu.

 • 28.10

  Na mocy przywileju królewskiego Zygmunta III Wazy Kolegium Jezuickie w Poznaniu zostało przekształcone w szkołę akademicką, uzyskując status uniwersytecki.

 • 29.10

  Portret hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Źródło: Wikimedia Commons

  W Warszawie odbył się tryumfalny wjazd hetmana Stanisława Żółkiewskiego, zwycięzcy spod Kłuszyna. W orszaku przejeżdżającym przez miasto był m.in. wzięty do niewoli car Wasyl IV Szujski, który na Zamku Królewskim złożył hołd przed królem polskim Zygmuntem III Wazą.

 • 16.11

  Jan Zygmunt Hohenzollern. Fot. Wikimedia Commons

  W Warszawie przed kościołem św. Anny margrabia brandenburski, elektor Jan Zygmunt Hohenzollern złożył hołd lenny Zygmuntowi III Wazie; był to jeden z wielu hołdów pruskich składanych królom Polski jako suwerenom Prus.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL