Daty

Kalendarz dat

1633

 • 6.2

  Na Wawelu odbyła się koronacja Władysława IV na króla Polski.

 • 4.7

  Wojska polskie dowodzone przez hetmana wielkiego koronnego Stanisława Koniecpolskiego pod Sasowym Rogiem nad Prutem rozbiły czambuł tatarski i uwolniły jasyr oraz odzyskały łupy.

 • 7.7

  W Wilnie zmarł Lew Sapieha, wojewoda wileński, hetman wielki litewski, twórca potęgi rodu Sapiehów.

 • 7.9

  Początek odsieczy smoleńskiej zakończonej zwycięstwem wojsk Rzeczypospolitej i kapitulacją wojsk moskiewskich

 • 9.10

  W Gdańsku na Długim Targu uruchomiono Fontannę Neptuna. 

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL