Daty

Kalendarz dat

1637

 • 12.9

  W kościele św. Jana w Warszawie król Władysław IV Waza poślubił Cecylię Renatę Habsburżankę, córkę cesarza Ferdynanda II.

 • 13.9

  Żona Władysława IV Wazy Cecylia Renata Habsburżanka, została koronowana w kościele św. Jana w Warszawie na królową Polski.

 • 16.12

  Pod Kumejkami wojska polskie dowodzone przez hetmana Mikołaja Potockiego zwyciężyły armię kozacką Pawła Pawluka, przywódcy powstania kozackiego na prawobrzeżnej Ukrainie.

 • 24.12

  Bohdan Chmielnicki. Źródło: CBN Polona

  Pisarz wojska zaporoskiego, Bohdan Chmielnicki, podpisał w Borownicy w imieniu Kozaków akt kapitulacji tzw. powstania Pawluka. Według zapisów traktatu rejestr kozacki ograniczono do 6 tysięcy żołnierzy.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL