Daty

Kalendarz dat

1644

  • 30.1

    Pod Ochmatowem wojska polskie pod dowództwem hetmana wielkiego koronnego Stanisława Koniecpolskiego pokonały armię tatarską Tuhaj-beja.

  • 24.11

    W Warszawie uroczyście odsłonięto kolumnę króla Zygmunta III Wazy.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL