Daty

Kalendarz dat

1649

 • 17.1

  Portret Jana II Kazimierza, nieokreślony malarz gdański, lata sześćdziesiąte XVII w. Fot. PAP/Reprodukcja

  W katedrze wawelskiej odbyła się koronacja królewska Jana II Kazimierza Wazy.

 • 30.5

  Król Jan II Kazimierz Waza poślubił Ludwikę Marię Gonzagę, wdowę po swym bracie Władysławie IV. 

 • 10.7

  Powstanie Chmielnickiego: początek obrony Zbaraża

 • 15.8

  Jan II Kazimierz - cykl Jana Matejki „Poczet królów i książąt polskich”. Fot. PAP/Reprodukcja

  Powstanie Chmielnickiego: idące na odsiecz oblężonemu Zbarażowi wojska koronne pod dowództwem króla Jana II Kazimierza zostały zaskoczone pod Zborowem przez liczniejsze wojska kozackie i tatarskie; dwudniowa bitwa zakończyła się pertraktacjami, w wyniku których chan tatarski Islam III Girej po zawarciu traktatu pokojowego wycofał się z walki, a Bohdan Chmielnicki podpisał w Zborowie ugodę z Rzeczpospolitą.

 • 17.8

  Bohdan Chmielnicki. Źródło: CBN Polona

  Powstanie Chmielnickiego: podpisano ugodę zborowską pomiędzy Rzeczpospolitą a Kozakami, nadającą Kozakom wiele przywilejów, m.in. do 40 tys. podniesiony został rejestr kozacki, a Bohdan Chmielnicki otrzymał tytuł hetmana wojska zaporoskiego.

 • 22.8

  Powstanie Chmielnickiego: armia kozacko-tatarska przerwała oblężenie Zbaraża; w wyniku ugody twierdzę opuściły broniące jej przez 56 dni wojska polskie.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL