Daty

Kalendarz dat

1656

 • 18.2

  Pod Gołębiem wojska Stefana Czarnieckiego poniosły porażkę w starciu z armią szwedzką dowodzoną przez króla Karola X Gustawa.

 • 1.4

  Śluby Jana Kazimierza w katedrze we Lwowie. Pocztówka z lat międzywojennych. Źródło: CBN Polona

  Śluby Jana II Kazimierza w katedrze lwowskiej, tzw. śluby lwowskie; uznając Matkę Boską za patronkę Polski król oddawał jej w opiekę kraj pogrążony w wojnie ze Szwecją.

 • 7.4

  Krzysztof Arciszewski. Źródło: CBN Polona

  W Arciszewie pod Gdańskiem zmarł Krzysztof Arciszewski, generał artylerii koronnej, arianin; w służbie holenderskiej brał udział w Brazylii w walkach z wojskami portugalskimi i hiszpańskimi, uzyskując w 1638 r. stopień admirała, uczestnik bitew pod Piławcami i Zborowem w czasie powstanie Chmielnickiego.

 • 7.4

  Brodero Matthisen - portret Stefana Czarnieckiego. Zbiory Zamku Królewskiego w Warszawie. Fot. Wikimedia Commons

  Pod Warką wojska polskie dowodzone przez Stefana Czarnieckiego pokonały armię szwedzką.

 • 1.7

  Potop szwedzki: Polskie wojska koronne oraz masy chłopskie odebrały Warszawę Szwedom.

 • 28.7

  Początek bitwy pod Warszawą, w której wojska szwedzko-brandenburskie odniosły zwycięstwo nad armią króla Jana II Kazimierza.

 • 30.7

  Wojska szwedzkie pokonały armię Jana Kazimierza w trzydniowej bitwie pod Warszawą. Armia polska nie została jednak rozbita i wycofała się za Wisłę.

 • 8.10

  Pod Prostkami hetman Wincenty Gosiewski rozbił wojska brandenbursko-szwedzkie, biorąc do niewoli księcia Bogusława Radziwiłła.

 • 6.12

  W Radnot na Węgrzech zawarty został układ o rozbiorze Polski; przystąpiły do niego: Szwecja, Brandenburgia, Siedmiogród, Kozacy oraz przedstawiciele księcia Bogusława Radziwiłła. Traktat nie został zrealizowany.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL