Daty

Kalendarz dat

1670

  • 12.5

    W Dreźnie urodził się przyszły król Polski August II Mocny z dynastii Wettinów.

  • 15.11

    W Amsterdamie zmarł Jan Amos Komensky, czeski pedagog, filolog, myśliciel, duchowny braci czeskich; z powodu prześladowań religijnych w Czechach od 1627 r. na emigracji; przez wiele lat przybywał w Lesznie, ucząc w gimnazjum.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL